Jaskyňa Zlá Diera pri obci Lipovce
+421 905 237 565, +421 907 967 316 kosc@zladiera.sk

Okolie

DSC08423Jaskyňa Zlá Diera vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň. Okolie pôvodne skrývali husté bukové a jedľovo-bukové lesy. V minulosti boli vyrúbané a nahradené pasienkami a terasovitými políčkami. Tie boli základom obživy pre domáce obyvateľstvo niekoľko storočí. V súčasnosti sú na mnohých miestach umelo zalesnené smrekovcovým lesom.

Rastie tu viacero druhov vzácnych a chránených rastlín, napríklad Ľalia zlatohlavá (Lilium martagon L.), rod Vstavač (Orchis sp.), rod Astra (Aster sp.) a mnoho ďalších.

Časté lesné druhy (srnec, sviňa divá, mnoho druhov vtákov) tu v minulosti sprevádzal aj orol. V jaskyni zimuje okolo 250 netopierov, ktoré patria do 12 druhov. Najpočetnejší je podkovár malý a netopier veľký.